Anne Marit Hovstad, norsk organisasjonskvinne. Nestleder i Norges Kvinne- og Familieforbund fra 1989; leder av forbundet 1994–98.