Anne Kathrine Slungård, norsk politiker (H), økonom. Markedsdirektør i Entra eiendom fra 2006. Medlem av Trondheim bystyre 1992–2003. Ordfører i Trondheim 1998–2003. Vararepresentant til Stortinget fra Sør-Trøndelag 1997–2005. En rekke tillits- og styreverv; bl.a. visepresident i Norges Skiforbund, leder for bedriftsforsamlingen i Statoil, medlem av styret for Statskog og fra 2007 styreleder i Siemens.