Anne Helen Rui, norsk politiker (A); sykepleier, Larvik. Medlem av Vestfold fylkesting 1983–93. Vararepresentant til Stortinget 1989–93, møtte fast fra april 1993. Valgt stortingsrepresentant for Vestfold 1993–2005.