Anne-Marie Carl-Nielsen, dansk billedhugger. I naturalistisk-impresjonistisk stil utførte hun særlig dyreskulpturer, dessuten portrettbyster og enkelte monumenter, bl.a. rytterstatuen av Christian 9 på Christiansborg slotts ridebane (1908–27) og statuen over sin mann, komponisten Carl Nielsen (1940) ved Østerbro i København. Repr. i Nasjonalgalleriet.