Annas, øversteprest i Jerusalem 6-15 e.Kr. Tilhørte den mest ansette øversteprestfamilie, og flere av hans sønner ble senere øversteprester. Han var svigerfar til Kaifas, som hadde embetet da Jesus ble dømt. Men Joh 18,13, Luk 3,2 og Apg 4,5-6 kan tyde på at han beholdt makt og innflytelse en god stund etter at den romerske stattholder hadde avsatt ham. Joh 18,12-24 forteller at Jesus ble forhørt av Annas før han ble dømt til døden av Pontius Pilatus.