Annanias, mannsnavn, eg. Ananias, gresk og latinsk form av hebraisk Chananja 'Herren (Jahve) er nådig'. Kjent i Norge siden midten av 1600-tallet. Vanlig på Vestlandet på 1700- og 1800-tallet. Svært sjelden etter 1930. Kjent fra Bibelen er bl.a. en jødekristen i Damaskus, som hjalp Paulus da han ble blind. Kortformer Annas og Nias.