Anna selv tredje, billedfremstilling som var særlig vanlig i 1300–1500-tallets kunst. Den viser den hellige Anna, Jomfru Marias mor, med Maria og Jesusbarnet i fanget eller på armen, slik at alle tre danner en sluttet gruppe.