Anna Louise Beer, norsk jurist og embetskvinne. Hun praktiserte som advokat i Oslo 1957–64, var deretter juridisk sekretær i Høyesterett til hun 1972 ble dommer i Oslo skifterett. Hun var skifterettsjustitiarius 1988–94. Beer ledet Norske Kvinners Nasjonalråd 1973–79. Utgitt Hva man bør vite om arv og skifte (1973) og flere andre bøker fra samme fagområde.