Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint, nederlandsk forfatter. Hun skrev under påvirkning av Walter Scott flere historiske romaner fra nederlandsk historie, bl.a. den såkalte Leycestersyklusen (1846–55). Størst utbredelse fikk karakterromanen Majoor Frans (1874).