Anna-Elise Torkelsen, norsk botaniker. Cand.real. 1967, konservator ved Botanisk hage og museum i Oslo 1985–2000. Arbeider med opplysning om sopp og andre nyttevekster, sekretær i Nyttevekstforeningen fra 1968. Har skrevet flere sopp- og nyttevekstbøker, bl.a. I den grønne gryte (1982, 3. utg. 2003).