Ann Margret Holmgren, svensk forfatter og kvinnesaksforkjemper. Utgav under pseudonymet Märta Bolle et par romaner i 1890-årene. 1919 kom hennes innlegg for kvinnelig stemmerett, Kvinnorösträttens historia i främmande länder, og 1930 Pionjärer, en samling biografiske skildringer av bl.a. Bjørnson, Ellen Key, Fredrika Bremer og Nansen. Under unionsstriden tok hun Norges parti. En samling Norske brev, særlig fra 1905, til A. M. H. ble utgitt ved H. Koht 1955.