Ann-Marit Sæbønes, norsk politiker (Arbeiderpartiet) og organisasjonskvinne, cand.sociol., fysioterapeut. Gift med Tore Eriksen. Tidligere daglig leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Vararepresentant til Stortinget for Oslo 1985–89. Medlem av Oslo bystyre 1992–2003, ordfører i Oslo 1992–1995. Fra januar 2004 til mai 2010 var hun direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Spesialrådgiver i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fra 2010.