Anine, kvinnenavn, avledning av Anna og Anne. Kjent i Norge siden 1700-tallet. Lite brukt, men hadde en viss framgang etter ca. 1950.