Angul Hammerich, dansk musikkhistoriker; bror av A. Hamerik. 1896 dosent og 1905–22 professor ved universitetet i København, der han fikk stor betydning for utbyggingen av det musikkvitenskapelige studium. Hammerich skrev en rekke avhandlinger, bl.a. Musiken ved Christian IVs Hof (dr.avh. 1892), Musik-Mindesmærker fra Middelalderen i Danmark (1912), Dansk Musikhistorie indtil ca. 1700 (1921).