Angolas politiske system

Forfatning og politisk system

Angola er en presidentstyrt og enhetsstatlig republikk, med et formelt demokratisk oppbygd system. Etter frigjøringen fra Portugal 1975 ble Angola en ettpartistyrt folkerepublikk etter sovjetisk og cubansk mønster. Ettpartistaten ble opphevet i 1990/91, men det tidligere statsbærende partiet MPLA har fortsatt å prege stat og samfunn. Det viktigste opposisjonspartiet UNITA førte krig mot MPLA helt fra frigjøringen i 1975 til borgerkrigen endelig ble avsluttet i 2002.

Landet fikk sin første grunnlov ved uavhengigheten 1975. Den ble senere endret flere ganger. En helt ny grunnlov av 1991/92 gjorde landet formelt til en liberal flerpartirepublikk, med et såkalt semi-presidentialistisk system der en statsminister formelt ledet regjeringen (i praksis ble den dominert av president José Eduardo dos Santos).

Den lovgivende makt er formelt lagt til en nasjonalforsamling, Assembléia Nacional, bestående av 220 deputerte, valgt i allmenne valg for fire år. Stemmerettsalderen er 18 år.

Ved valget i september 2008 (det første siden 1992) fikk MPLA 81,6 % av stemmene og 191 plasser i nasjonalforsamlingen. Mot opposisjonens stemmer vedtok det MPLA-dominerte parlamentet en ny (og gjeldende) grunnlov i 2010. Denne skilte seg vesentlig fra den forrige i at den konsentrerer nesten all makt i presidenten. Med 2010-forfatningen er presidenten statsoverhode, regjeringssjef og øverstkommanderende. Presidenten utpeker og/eller avsetter regjeringen og alle sentrale statlige embeder, inkludert militær- og sikkerhetsapparat, rettsapparat og lokalforvaltning. En avgjørelse i forfatningsdomstolen i 2014 slo fast at hverken presidenten (eller hans ministre) står til ansvar overfor nasjonalforsamlingen.

Forfatningen av 2010 har en ordning som er unik på verdensbasis: Den er republikkens president som står øverst på valglista til det partiet som får flest stemmer. Nummer to på den samme lista blir vise-president. Presidenten og parlamentsmedlemmene blir valgt for fem år.

Administrativt er Angola inndelt i 18 provinser. Provinsregjeringen ledes av en guvernør utpekt av presidenten. Guvernøren er ansvarlig overfor presidenten og de statlige styringsorganer.

Rettsvesen

Lovverket bygger på portugisisk rett og lokale forbilder. En del av lovverket er modifisert for å tilpasses et moderne demokratisk system, mens andre deler henger igjen fra portugisisk rett fra 1800-tallet, som for eksempel det meste av den sivile straffeloven. I første instans finnes det sivile og militære domstoler samt egne domstoler for straffesaker. Saker herfra kan ankes til en appelldomstol i Luanda, hvor også landets høyesterett og forfatningsrett holder til.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg