Angelstad, tradisjonsrikt gårdsanlegg i Tvedestrand kommune, Aust-Agder, i Holt. Til anlegget hører et våningshus og et steinfjøs fra 1700-tallet. Våningshuset ble fredet 1978. Angelstad eies av Aust-Agder-Museet.