Angelo Poliziano, italiensk humanist og dikter, lærer for Lorenzo de' Medicis sønner. Forelesningssamlingen Miscellanea er bevart. Hans to hovedverker er Stanze per la giostra (1475), der han hyller Lorenzos bror Giuliano for hans mot og ridderlighet under en turnering, og Favola d'Orfeo (1480), som er det første profane drama på folkespråk. Han skrev også utsøkte elegier, oder og epigrammer på gresk, latin og italiensk.