Andrzej Munk, polsk filmregissør. Kjent for sine ironiske og polemiske filmer. Etter å ha laget dokumentarfilmer debuterte han som spillefilmregissør med Mannen på skinnene (1956), så fulgte Eroica (1957) og Uflaks (1960). Den ufullførte Passasjeren ble utsendt i 1963, etter hans død.