Andronikos 1, sønnesønn av Isak 1 Komnenos, ble fengslet av sin fetter keiser Manuel 1, men unnslapp etter 12 års fangenskap til Kiev. 1183 støtte han Manuels sønn Aleksios 2 fra tronen og lot ham myrde. I sin korte regjeringstid gav han flere gode lover og søkte især å innskrenke adelens makt. Under et opprør 1185 ble han under store pinsler myrdet av sine fiender, som sluttet seg til Isak 2 Angelos, hans etterfølger.