Andromakhe, i de trojanske sagn datter av Eetion, konge i det kilikiske Theben, gift med Hektor. Hun mistet sin far og sju brødre da Akhillevs erobret Theben; hennes mor døde av sorg. Hun levde i lykkelig ekteskap, men også Hektor falt i kamp med Akhillevs. Ved Trojas erobring tilfalt hun Akhillevs' sønn Neoptolemos, som senere overlot henne til Hektors bror Helenos. Homer skildrer henne som mønstret på den kjærlige, trofaste hustru. Berømt er især avskjedsscenen mellom Andromakhe og Hektor i Iliadens 6. sang.