Andrews Sisters, amerikansk vokaltrio dannet i Minneapolis av søstrene LaVerne (1911–67), Maxene (1916–95) og Patty (1918-2013). Gjennombrudd 1938 med storsuksessen Bei Mir Bist Du Schön, hadde slagere som Rum and Coca Cola, The Beer Barrel Polka og Don't Fence Me In i løpet av de ca 20 årene de holdt seg på toppen. Deres tette, jazzinspirerte arrangementer er en viktig inspirasjonskilde for populærmusikken. Medvirket også i film, bl.a. Buck Privates (1941) med Abbott og Costello og Road to Rio (1947) med Bob Hope og Bing Crosby.