Andrejs Pumpurs, latvisk forfatter; en av de sentrale personlighetene i den nasjonalromantiske bevegelsen i Latvia i siste halvdel av 1800-tallet. Hans betydeligste verk er eposet Lāčplēsis (Bjørnedreperen, 1888), som i versform forteller om helten Lāčplēsis og hans kamp mot folkets fiender i form av de tyske korsfarerne på 1200-tallet. Grunnelementene i verket er hentet fra folkediktningen, men Pumpurs benyttet seg også av historiske kilder, og diktet videre i romantikkens ånd. Lāčplēsis spilte en viktig rolle for fremveksten av en latvisk nasjonalfølelse, og eposet har inspirert mange latviske forfattere, deriblant Rainis i hans dypt symbolske drama Ilden og natten (1905).