Andrej Sládkovič, slovakisk lyriker og luthersk prest; en av de betydeligste skikkelsene i slovakisk romantikk. Han skrev en mengde korte dikt, foruten flere lengre diktkomposisjoner, f.eks. Marína (1846), en lyrisk kjærlighetserklæring til kvinnen, skjønnheten og det slovakiske fedrelandet. Dette verket er også et tidlig eksempel på det slovakiske skriftspråket. I den lyrisk-episke komposisjonen Detvan (1853) fremstilte han i en historisk ramme den slovakiske folketypen slik han så den. Gjennom et sterkt metaforisk språk, aforistisk uttrykte ideer og versets særegne musikalitet forsøkte han å skildre sitt ideal av en universell harmoni.