Andrej Januarjevitsj Vysjinskij, sovjetisk jurist og politiker, av polsk opphav. Medlem av det sosialdemokratiske parti 1902, mensjevik ved partisplittelsen 1903. Fra 1913 praktiserte han som advokat i Moskva, der han 1920 meldte seg inn i kommunistpartiet. Senere hadde han en lang rekke akademiske og administrative tillitsverv, inntil han 1933 ble leder for påtalemyndigheten i Russiske SFSR og 1935 Sovjetunionens riksadvokat. Han spilte den ledende rolle i 1930-årenes gjennomføring av en ny, streng linje i strafferetten, og opptrådte kaldblodig og hensynsløst som hovedanklager under Moskvaprosessene 1934–38. Som visekommissær for utenrikssaker overvåket han 1940 innlemmelsen av Latvia i Sovjetunionen. Vysjinskij deltok i de fleste store internasjonale konferanser etter den annen verdenskrig, og avløste Vjatsjeslav Molotov som utenriksminister 1949. Etter Stalins død ble han skjøvet mer i bakgrunnen, som første viseutenriksminister og Sovjetunionens faste representant til FN.