Andreas Frederik Krieger, dansk jurist og politiker, professor i København 1845, 1860–70 assessor i høyesterett. 1848 var han ordfører for grunnlovsutvalget i den grunnlovgivende forsamling. 1856–59 innenriks- og finansminister, 1870–72 justisminister og 1872–74 finansminister. Krieger var en av de nasjonalliberales fremste ledere. Hans Dagbøger 1848–1880 (7 bd., 1920–25) og brevveksling med Johanne Luise Heiberg (2 bd., 1914–15) gir interessante opplysninger og er viktige historiske kildeskrifter.