Andreas Franz Wilhelm Schimper, tysk botaniker, professor i Bonn 1886, i Basel 1898. Han arbeidet først med planteanatomi, men etter at han hadde gjort en rekke reiser i tropene, gikk han over til plantegeografien og ble en av de ledende på dette området. Bl.a. var han en av de første som lyktes i å dele inn kontinentene i plantegeografiske regioner. Hans hovedverk er Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage (1898).