Andreas Flint, dansk kobberstikker, utførte stikk etter Christian August Lorentzen, bokvignetter etter tegninger av Abildgaard og Thorvaldsen og andre. Særlig populære ble hans profilportretter i medaljongform, i alt ca. 300, utført som stikk og akvatint.