Andreas Austlid, født i Østre Gausdal, norsk lærer og lærebokforfatter. Etablerte i 1899 Møre folkehøgskule i Ørsta, var styrer der til 1908 og satte i 1913 i gang folkehøyskole i Østre Gausdal. Vant i 1880 foran Ivar Aasen en konkurranse om beste ABC-bok. Gav i 1889 ut Lesebok for born, som var i bruk til 1960-årene. Hans Lesebok for folkeskulen i tre bind 1902–06 var det første fullstendige leseverket på nynorsk.