Andreas, mannsnavn, gresk av andros, genitiv av aner, 'mann'. Navnet fikk sin utbredelse med kristendommen. Sideformer i norsk Anders, André, Andres, Anners. Engelsk Andrew. Navnedag 30. november.