André Salmon, fransk forfatter, hørte til kretsen omkring Apollinaire; senere stod han surrealistene nær. Av romaner kan nevnes Tendres canailles (1912), av diktsamlinger Le Livre et la bouteille (1919), Créances (1926) og Les Étoiles dans l'encrier (1952). Salmon var betydningsfull som kritiker og som forkjemper for modernistisk diktning og malerkunst.