André Masséna, fransk offiser, marskalk 1804. 1810–12 var han øverstkommanderende i Portugal, men hadde ikke hell med seg her; han ble fratatt kommandoen og stod senere i et spent forhold til keiseren.