André Joseph Allar, fransk billedhugger, elev av Guillaume. Utførte store dekorative arbeider og marmorgrupper, bl.a. Alcestes død (1881, Luxembourgmuseet i Paris).