André Cassius, 1600-tallet, nederlandsk medisiner og kjemiker. Oppdaget 1663 det såkalte Cassius' gullpurpur, et fargestoff som fremkommer ved å redusere en gullkloridløsning med en svakt sur tinn(II)løsning. Alt etter konsentrasjon får man en dyp purpurrød til en fiolettrød farge, som brukes til farging av porselen og glass. Fargen skyldes kolloidalt gull som er adsorbert til kolloidalt tinndioksidhydrat.