Andkilforsen, foss i Sørfold kommune, Nordland, i Tørrfjordelva mellom Andkjelvatnet (10 moh.) og Tørrfjorden, en arm av Sørfolda; ca. 9 m høy.