Anders Talleraas, norsk politiker (H); sivilingeniør, selvstendig næringsdrivende, Molde. Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal 1977–97. Leder av fiskerikomiteen 1983–85 og av finanskomiteen 1985–89. Høyres parlamentariske leder 1989–94. Styreleder i Avinor 2002–06.