Anders Stilloff, født i Vang, norsk forfatter og journalist. Debuterte med dramaet Sagfører Hellmanns (1902). Av hans senere skuespill kan nevnes enakteren Mariane (1924) og komedien Familien Kingel (1933). Stilloff var i perioden 1902–15 redaktør av Morgenavisen, i 1919 teaterkritiker i Socialdemokraten, og i Aftenposten i årene 1925–37.