Anders Peter Danielson, svensk politiker. Medlem av Riksdagens annetkammer 1872–97, president (talman) 1891–94 og 1897. En av sin samtids mest omtalte svenske politikere.