Anders Olsson, svensk litteraturkritiker og forfatter; medlem av Svenska Akademien 2008. Stod frem i slutten av 1970-årene i kretsen omkring tidsskriftet Kris. Essaysamlingen Mälden mellan stenarna (1981), doktoravhandlingen om Gunnar Ekelöf (1983), hans kritiske gjennomgang av moderne litteraturteori mot bakgrunn av den hermeneutiske tradisjon (Den okända texten, 1987) og hans bok om Gunnar Björlings «poetiska värld» (1995) er fremragende uttrykk for en fornyelse i svensk litteraturforskning. Olsson har også publisert lyrikk, f.eks. Bellerofontes resa (1988) og Solstämma (1991). Skillnadens konst: sex kapitel om moderna fragment (2006) er et litteraturhistorisk verk.