Anders Johnson, norsk fysiker. Embetseksamen ved Lunds Universitet 1961, dr.philos. samme sted 1968, professor i eksperimentell fysikk/biofysikk ved NTNU fra 1976. Johnson har utført viktige eksperimentelle og teoretiske arbeider innenfor en rekke områder av biofysikken: Periodiske forløp i biologiske organismer, målinger og modellering av planters transpirasjonsregulering, planters balansesystem, fotobiofysikk, tilvekstprosesser i planter, elektromagnetiske felters påvirkning av biologiske organismer. Han har bl.a. hatt ansvaret for eksperimenter i Spacelab, der planters balansesystem under vektløshet har vært undersøkt.