Anders Jönsson, svensk billedhugger, til å begynne med påvirket av Auguste Rodin, laget senere grupper og statuer, portretter og dyreskulpturer i en bredere, mer dekorativt oppfattet stil. Var i noen år gift med forfatteren Cora Sandel.