Anders Folkestad er en norsk lektor. Han har arbeidet som lektor ved videregående skoler i Odda og Stranda. Folkestad var leder i Norsk Undervisningsforbund 1992–93, og videre da disse gikk inn i Lærerforbundet fra 1993. Han ble så leder for Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) 2002–05 og i Unio 2005–15.