Ancus Marcius var sabiner og dattersønn av Numa. Det het seg at hans regjeringstid i det vesentlige var fredelig. Han skal ha dempet en oppstand av latinerne og tvunget mange av dem til å bosette seg på Aventinum. Han skal også ha befestet Janiculum, bygd en bro over Tevere (Tiber) og anlagt havnebyen Ostia.