Ancón, by i Peru, ved Ancónbukta 30 km nordvest for Lima. Badested. Ved Ancón er gjort store funn etter en forhistorisk kultur. Traktaten i Ancón avsluttet salpeterkrigen mellom Peru og Chile i 1883.