Anastasisrotunden er en bygning med sirkelplan bygget rundt Kristi grav i Jerusalem ca. år 337–348, i forbindelse med en forgård og basilika (innviet 335). Arkitekt for rotunde, forgård og basilika kan ha vært Eustathios fra Konstantinopel og lokal byggeleder kan ha vært Zenobios. Basilikaen ble ødelagt av perserne 614, senere gjenoppbygget, så igjen ødelagt av kalif al-Hakim i 1009. Et nybygg ble reist av korsfarerne og innviet 1149. Den opprinnelige sirkelplanen er idag modifisert, men synlig.