Anastasisrotunden er en bygning med sirkelplan bygget rundt Kristi grav i Jerusalem ca. år 337–348, i forbindelse med en forgård og basilika (innviet 335). Arkitekt for rotunde, forgård og basilika kan ha vært Eustathios fra Konstantinopel og lokal byggeleder kan ha vært Zenobi­os. Basilikaen ble ødelagt av perserne 614, senere gjenoppbygget, så igjen ødelagt av kalif al-Hakim i 1009. Et nybygg ble reist av korsfarerne og innviet 1149. Den opp­rinnelige sirkelplanen er idag modifisert, men synlig.