Ananias (3), kristen jøde i Damaskus som etter guddommelig oppdrag tok seg av Paulus da han kom til byen etter sin dramatiske omvendelse på veien dit. Ananias helbredet Paulus for den blindhet opplevelsen hadde medført, sørget for at han ble døpt og gikk god for den tidligere forfølgeren overfor menigheten, Apg 9,10–17 og 22,12–16.