Ananias (2), medlem av urmenigheten i Jerusalem som sammen med sin kone Saffira løy for menigheten om salgssummen for en eiendom. Sviket førte til at de ble forbannet og døde, Apg 5.