Ananias (1), yppersteprest ved tempelet i Jerusalem 47–59 e.Kr. Aktiv i rettergangen mot Paulus, Apg 23–25.