Anagallis, tidligere en slekt i nøkleblomfamilien med over 30 arter, f.eks. nonsblom og pusleblom. Artene i denne slekten er etter molekylære studier inkludert i fredløsslekten Lysimachia.