Amund, mannsnavn, trolig av norrønt Ǫgmundr eller Agmundr. Første stavelse i navnet av samme rot som norrønt agi, 'strid, fare'; annen stavelse norrønt mundr, 'brudegave, festgave'. Varianter: Og(Ag)mund, Åmund. Navnedag 20. desember.