Amsterdam–Rhinkanalen, nederlandsk kanal som forbinder Amsterdams havn med elvene Leek og Waal, åpnet 1952. 72 km lang, fire sluser. Kan passeres av havgående skip opptil 4300 tonn.